Bilinen kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bilinen– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bilinen kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Meçhul

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bilinen kelimesinin anlamı:

sıfat, matematik Değeri belli olan (nicelik), bilindik, malum:
      Bilinenler cebirde alfabenin ilk harfleriyle gösterilir: a, b, c, d…

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Meçhul kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bilinmeyen, bilinmedik:
      “Artık demir almak günü gelmişse zamandan / Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan” – Yahya Kemal Beyatlı

2. isim, eskimiş, dil bilgisi Edilgen fiil, malum karşıtı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.