Bilinmeyen kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bilinmeyen– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bilinmeyen kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bilindik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bilinmeyen kelimesinin anlamı:

sıfat, matematik Değeri belli olmayan, bilinmedik (nicelik), bilinmez, meçhul:

      Cebirde bilinmeyenler x, y, z harfleriyle gösterilir.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bilindik kelimesinin anlamı:

sıfat, matematik

Bilinen.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.