Bilmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bilmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bilmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yanılmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bilmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak:
      “Bunu bilmek içimi kederle dolduruyordu.” – Adalet Ağaoğlu

2. -i Bir bilim veya sanat dalında yeterli olmak:
      “Yani kısacası bu mükemmel dilimizi kimse bilmez, okumaz.” – Burhan Felek

3. nesnesiz Bir iş yapmaya alışmış olmak, elinden gelmek.

4. nesnesiz Tanımak, hatırlamak:
      “Kadıncığım aç. Ben geldim. Bilemedin mi?” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

5. nesnesiz Sanmak, varsaymak, farz etmek:
      “Bir hastanın hastalığına gereken önemi vermesi, doktorun ancak kendini o hasta ile birlikte hasta bilmesi ile sağlanabilir.” – Refik Halit Karay

6. -i Sorumlu tutmak:
      Ben arkadaşını bilmem, seni bilirim.

7. nesnesiz İnanmak:
      “Bilirim yaşamaz güneşte / Bilirim yaşamaz yan yana aşkla / Ne haksızlık / Ne korku” – Necati Cumalı

8. -i İşine gelmek, uygun bulmak:
      Mal almasını bildi de parasını vermeyi mi bilmiyor?

9. nesnesiz -a / -e ekli fiillerle yeterlik bildiren birleşik fiiller oluşturur:
      Anlayabilmek. Gidebilmek. Kapayabilmek. Yazabilmek.

10. -i Saymak:
      Teşekkürü borç bilirim.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yanılmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Tanımayarak, niteliğini iyi anlamayarak aldanmak:
      “Bazen insanlar o kadar birbirlerine benziyor ki insan yanılıyor.” – Mahmut Yesari

2. nesnesiz Sonucunu düşünmeden veya bilmeden uygunsuz bir davranışta bulunmak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.