Bindirmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bindirmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bindirmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İndirmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bindirmek kelimesinin anlamı:

1. -e, -i Bir kimseyi bir şeyin üzerine çıkartmak, oturtmak veya içine yerleştirmek, binmesini sağlamak:
      “Kadınlar çocuklarını bayram yerinde bir salıncağa, bir atlıkarıncaya bindirmişlerdi.” – Osman Cemal Kaygılı

2. -e Taşıt, ön tarafından başka bir taşıta çarpmak veya bir yere vurmak:
      Gemi rıhtıma bindirdi.

3. -e, -i Eklemek, katmak:
      Vergi üstüne vergi bindirmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İndirmek kelimesinin anlamı:

1. -i Yüksekten, sarp ve kötü yerden veya yukarıdan aşağıya inmesini sağlamak:
      “Zeynep’i o sel yatağından, yağdan kıl çeker gibi indirdi.” – Yaşar Kemal

2. -i Bir taşıt veya binek hayvanından aşağıya almak.

4. -i Hızla vurmak:
      “Genç adamın başına son darbeyi indirdi.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

5. -i Kapamak:
      Kepenkleri indirmek.

6. nesnesiz Yağmur, sis, birdenbire bastırmak:
      “Haberlerle birlikte hızlı bir yağmur indirdi.” – Necati Cumalı

7. -i Kırmak, tahrip etmek:
      Göstericiler binanın camlarını indirmişler.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.