Binici kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Binici– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Binici kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yaya, Piyade

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Binici kelimesinin anlamı:

isim

Ata binen kimse.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yaya kelimesinin anlamı:

1. isim Yürüyerek giden kimse:
      “Halk arabalarla, kayıklarla, yaya olarak oralara kadar geliyor ve bu ağaçların altına dağılıyordu.” – Asaf Halet Çelebi

2. isim Benzerlerine ayak uydurup ilerleyememiş, gelişememiş kimse:
      “Spor işlerinde yayayımdır. Hele futbol gibi sporlarla uğraşmadım.” – Nazım Hikmet

4. zarf Yayan:
      “Galiba sen köprüyü bizim gibi yaya geçmiyorsun.” – Burhan Felek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Piyade kelimesinin anlamı:

1. isim, askerlik Yaya olarak savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf:
      Piyadeler savaşta genellikle en önde giderler.

3. isim Piyon.

4. isim Bir çift kürekle yönetilen bir tür hafif kayık.

5. isim, eskimiş Yaya.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.