Bir Hücreli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bir Hücreli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bir Hücreli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çok Hücreli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bir Hücreli kelimesinin anlamı:

sıfat, hayvan bilimi, biyoloji

Yapısı tek bir hücreden oluşan (hayvan veya bitki), bir gözeli, tek hücreli.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çok Hücreli kelimesinin anlamı:

sıfat, hayvan bilimi, biyoloji

Yapısında birden çok hücre bulunan (hayvan veya bitki).

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.