Biraz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Biraz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Biraz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çok

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Biraz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bir parça, azıcık:
      “Biraz yağmur yağdı mı Beyoğlu’nun yaya kaldırımlarında yürüyebilirsen yürü.” – Falih Rıfkı Atay

2. zarf (bi’raz) Kısa bir süre için:
      “Uzun etme iki gözüm biraz da bize uğra.” – Oktay Rifat

3. zarf (bi’raz) Az miktarda:
      “Yoruluyor ve ne olsa gözler biraz şaşılaşıyor.” – Adalet Ağaoğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çok kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı:
      “Bana matematik çok kolay geldi.” – Falih Rıfkı Atay

2. zarf Aşırı bir biçimde:
      “Biz çocuklar evimizi çok beğendik.” – Ayla Kutlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.