Birebir kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Birebir– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Birebir kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Etkisiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Birebir kelimesinin anlamı:

1. sıfat Etkisi kesin olan:
      “Fikrince, güya bu koku göğüs darlığına birebirmiş.” – Sermet Muhtar Alus

2. sıfat, mecaz İstenildiği gibi, uygun.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Etkisiz kelimesinin anlamı:

sıfat Etkisi olmayan, kuvvetsiz, tesirsiz, nötr.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.