Birikmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Birikmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Birikmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Eksilmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Birikmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Toplanıp yığılmak:
      “Bu nedenle karısının gözlerinde biriken öfkenin farkına varmadı.” – Lâtife Tekin

2. nesnesiz Bir araya gelmek, toplanmak.

3. nesnesiz Birbirine eklenip çoğalmak:
      “Sana verilecek havadislerim birikti.” – Peyami Safa

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Eksilmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Azalmak, az duruma gelmek:
      “Doktorun eksilmeyen güleçliğini, cana yakınlığını maske sanıyor.” – Tarık Buğra

2. nesnesiz Bulunmamak, var olmamak, rastlanmamak:
      Bu dağdan kar eksilmez.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.