Biriktirmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Biriktirmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Biriktirmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Harcamak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Biriktirmek kelimesinin anlamı:

1. -i Toplayıp yığmak.

2. -i Bir şeyi ölçülü kullanarak artırmak, tasarruf etmek:
      “Daha önce biriktirdiğim iki buçuk liralarım fakülte kitaplarına, sözlüklere gitmişti.” – Adalet Ağaoğlu

3. -i Öğrenme, yarar sağlama vb. sebeplerle bazı nesneleri bir araya getirmek, koleksiyon yapmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Harcamak kelimesinin anlamı:

1. -i Bir iş görmek veya bir şey satın almak için parayı elden çıkarmak, sarf etmek:
      “İki maaşımı hastalığına harcadığım talebe, sonbaharla beraber ölmüştü.” – Sait Faik Abasıyanık

2. -i Bir şey yapmak için kullanmak, tüketmek:
      “Bir bütün günü mutfakta harcayıp çeşitli yemekler yapıyor.” – Emine Işınsu

4. -i, mecaz Manevi yönden kötü duruma düşürmek, feda etmek:
      Çoluk çocuğu uğruna kendini harcadı.

5. -i, argo Yok olmasına, ölmesine sebep olmak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.