Birinci kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Birinci – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Birinci kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sonuncu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Birinci kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bir sayısının sıra sıfatı.

2. isim Zaman, yer, sıra bakımından başkalarından önce gelen kimse, şey:
      “Birincisi ne kadar mağrur ise öbürü o kadar yılışık.” – Yusuf Ziya Ortaç

3. isim Sırada, önem sırasında en üstün olan kimse:
      “Sınıfın birincisi olduğundan imtihanlara girişinde…” – Ömer Seyfettin

4. isim Ulaşım araçlarında mevki, sınıf:
      “Bütün grubu hiç olmazsa ilk ineceğimiz iskeleye kadar birincide götürmek istemişti.” – Reşat Nuri Güntekin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sonuncu kelimesinin anlamı:

1. isim Zaman, yer, sıra bakımından başkalarına göre sonda olan kimse, şey.

2. isim Sırada, önem sırasında sonda olan kimse.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.