Birleşim kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Birleşim– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Birleşim kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dağılım

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Birleşim kelimesinin anlamı:

1. isim Birleşme işi.

2. isim Bir meclisin bir gün içindeki toplanmaları, inikat.

3. isim, biyoloji Döllenmek için erkekle dişi hayvanın bir araya gelmesi.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dağılım kelimesinin anlamı:

1. isim Dağılarak birbirinden ayrılma.

2. isim Paylaşım:
      “Miras dağılımında üvey annesiyle aralarında anlaşmazlık çıkmış.” – Cahit Külebi

4. isim, dil bilimi Bir ses biriminin, anlam biriminin değişik kullanım veya bağlamlardaki çevrelerinin tümü.

5. isim, ekonomi Mal üretiminde, katkıda bulunanlara, üretilen mallardan herhangi bir ölçüde verilmesi, dağıtılması.

6. isim, kimya Birleşiminde kütle içinde tamamen eşit olarak dağılmış gerçek veya koloidal eriyik biçiminde başka bir madde bulunan katı, sıvı veya gaz durumundaki bütün cisimler.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.