Birleşme kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Birleşme– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Birleşme kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ayrılma

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Birleşme kelimesinin anlamı:

isim Birleşmek işi:
      “Gurbet duygusu sevgi ile ayrılık ve birleşme özlemini bir araya getirir.” – Mehmet Kaplan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ayrılma kelimesinin anlamı:

1. isim Ayrılmak işi.

2. isim, fizik Bir biçmeden geçen beyaz ışığın türlü renklerde görünmesi.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.