Birleştirme kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Birleştirme– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Birleştirme kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ayırma

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Birleştirme kelimesinin anlamı:

isim Birleştirmek işi, kombinasyon:

      “Sen yardımla menfaati birleştirmenin usulünü bulmuşsun.” – Mahmut Yesari

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ayırma kelimesinin anlamı:

isim Ayırmak işi:

      “Yapılabilecek şeylerle yapılamayacakları daha ilk anda ayırmasını biliyordu.” – Tarık Buğra

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.