Bitap kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bitap– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bitap kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dinç, Kuvvetli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bitap kelimesinin anlamı:

sıfat,Yorgun:
      “Ben yorgunluktan bitap uyumuş kalmıştım.” – Kemal Bilbaşar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dinç kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gücü ve sağlık durumu yerinde, canlı, zinde, tendürüst, tüvana:
      “Kısa kesilmiş çember sakallı, iri ağızlı, yetmişlik, dinç bir ihtiyar.” – Memduh Şevket Esendal

2. zarf Canlı, zinde bir biçimde:
      “Sabah olunca, bütün gece uyumamasına karşın kendini dinç hissediyordu.” – İhsan Oktay Anar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kuvvetli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gücü çok olan, zorlu, şiddetli:
      “Güneşin en yüksek, rüzgârın en kuvvetli olduğu an kavga azıyor.” – Halide Edip Adıvar

2. sıfat Sağlam, dayanıklı olan:
      “Beyaz şayaklar giymiş, kuvvetli, gürbüz, yüzü, ensesi güneşten yanmış sporcu.” – Ömer Seyfettin

3. sıfat Görevini iyi yapan, keskin:
      Kuvvetli gözleri var.

4. sıfat Çok etkileyici:
      “En kuvvetli inatlar ve zulmetler bile artık mukavemet edemiyor.” – Ömer Seyfettin

5. sıfat Saygın, nüfuzlu:
      “O, yalnız devrinin değil, bütün asırlar boyunca Türk edebiyatının en kuvvetli mümessillerinden biri olmuştur.” – Asaf Halet Çelebi

6. sıfat Üstün, donanımlı.

7. sıfat Etkili:
      “İkinci gün sıtmadan şüphelendik, kuvvetli dozda kinin verdik.” – Reşat Nuri Güntekin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.