Bitimli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bitimli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bitimli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sonsuz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bitimli kelimesinin anlamı:

sıfat Sonu olan, sonlu:

      “Bitimli bir yolda bitmeyen bir çizgiyi düşlemektir dürüstlük.” – Üstün Dökmen

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sonsuz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sonu olmayan, bitmeyen, ebedî:
      “Seninle arkadaşlığımız sonsuz olacak.” – Mahmut Yesari

2. sıfat Ölçülemeyecek kadar çok veya büyük olan:
      “Şu sonsuz mavilikte var mıydı onun eşi? / Kim söndürebilirdi o muhteşem güneşi?” – Enis Behiç Koryürek

4. sıfat Birçok:
      “Müşteriler buradayken yaptıkları her şeyi, daha evvel pek çok kez yapmış olabilecekleri gibi daha sonsuz kez de tekrarlayabilirler.” – Elif Şafak

5. isim Sonu ve sınırı olmayan şey.

6. sıfat, matematik Sonu olmayan, her niceliği aşabilen değişken (nicelik).

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.