Bitiş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bitiş – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bitiş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Başlangıç

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bitiş kelimesinin anlamı:

1. isim Bitme işi:
      “Romanlarda olduğu gibi bir başlangıç, bir bitiş arzu ediyordu.” – Sait Faik Abasıyanık

2. isim, müzik Bir müzik parçasının son bölümü, final.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Başlangıç kelimesinin anlamı:

1. isim Bir iş, bir dönem, bir hayat vb.nin ilk bölümü:
      “Hayatın başlangıcı gibi sonu da bir ninni, masal ve uyku ihtiyacını duyuyor.” – Abdülhak Şinasi Hisar

2. isim, edebiyat Ön söz, giriş, mukaddime.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.