Boğazsız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Boğazsız– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Boğazsız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Obur

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Boğazsız kelimesinin anlamı:

1. sıfat Boğazı olmayan.

2. sıfat Çok az yemek yiyen, iştahsız (kimse):
      “Zaten pek boğazsız bir kızdı.” – Ömer Seyfettin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Obur kelimesinin anlamı:

sıfat Gereğinden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen (kimse):

      “Kendi derecesinde olmamakla beraber o da hatırı sayılan oburlardan.” – Reşat Nuri Güntekin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.