Bollaşmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bollaşmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bollaşmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kıtlaşmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bollaşmak kelimesinin anlamı:

nesnesiz Bol duruma gelmek:

      “Biraz zayıflamış, kolalı beyaz yakalığı bollaşmıştı.” – Cahit Uçuk

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kıtlaşmak kelimesinin anlamı:

nesnesiz İhtiyacı karşılayamamak, kıt duruma gelmek:

      “O zaman memlekette benzin çok kıtlaşmıştı, otomobilleri gazla çalıştırabiliyorduk.” – Aka Gündüz

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.