Bölük kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bölük– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bölük kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bütün

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bölük kelimesinin anlamı:

1. isim Bir bütünden ayrılmış olan parça, kısım:
      “Bir kandil günü öteki bölükteki büyük hanımın elini öpmeye gitmiştim.” – Burhan Felek

2. isim Saç örgüsü.

3. isim Hizip.

4. isim, askerlik Takımlardan oluşan, üçü veya dördü bir tabur oluşturan ve öbür birliklerin temeli sayılan birlik:
      “Şehre giren kuvvetlerimiz iki süvari bölüğünden ibaretmiş.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

5. isim, matematik On kuralına göre yazılan bir tam sayının, sağdan sola doğru üçer üçer ayrılan basamaklarından her bir üçlü takımı:
      Birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüğü.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bütün kelimesinin anlamı:

1. sıfat Eksiksiz, tam:
      “Size bütün bir kış için kuru ot temin edecek.” – Nazım Hikmet

2. sıfat Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi:
      “Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

4. sıfat Parçalanmamış.

5. isim Birlik, tamlık:
      “Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder.” – Orhan Veli Kanık

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.