Boşalma kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Boşalma– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Boşalma kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dolma

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Boşalma kelimesinin anlamı:

1. isim Boşalmak işi:
      “Kadınların başlarında beyaz çatkılarla ilaç fabrikalarından sel köpüğü gibi taşıp boşalmalarını anlattı.” – Lâtife Tekin

2. isim, mecaz Derdini birine açarak ferahlama, rahatlama, deşarj:
      “Bir boşalmaya, ağız dolusu boşalmaya, soyundan başlayarak boşalmaya isteğim var ki boşalamazsam patlayacağım.” – Nazım Hikmet

3. isim, fizik Elektrik yükünün başka bir iletkene geçişi veya sıfıra düşmesi, deşarj.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dolma kelimesinin anlamı:

1. isim Dolmak işi:
      “Çok geçmeden odaya çevredeki komşular dolmaya başladı.” – İhsan Oktay Anar

2. isim Tavuk, kuzu gibi hayvanların veya biber, domates vb. sebzelerin içine pirinç ve başka şeyler doldurularak pişirilen yemek:
      “Perihan nine evde kalacak, baklava açacak, dolma yapacaktı.” – Halide Edip Adıvar

4. isim, argo Yalan, hile, dalavere.

5. isim, argo Üç sigara kâğıdına bolca sarılmış esrar:
      “Oturalım şuraya da dolmamızı içelim, belki bir şeyler buluruz.” – Muzaffer Uyguner

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.