Boşlamak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Boşlamak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Boşlamak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İlgilenmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Boşlamak kelimesinin anlamı:

1. -i Bırakmak.

2. -i İlgi göstermemek, ihmal etmek:
      “Sanayileşme furyası, tüketim yarışı içinde gözünü ihtiras bürüyen insan doğayı boşladı.” – Haldun Taner

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İlgilenmek kelimesinin anlamı:

1. -le İlgi göstermek, alakalanmak:
      “Tarlaları gezdim, okuluma gittim, çocukları tanıdım, köylülerle ilgilendim.” – Halide Edip Adıvar

2. -le Birine karşı yakınlık duymak.

4. -le Görev gereği bir sorumluluğu yerine getirmek.

5. -le Bakmak.

6. -le Ağırlamak.

7. nesnesiz Bir konu üzerinde çalışmak, uğraşmak:
      “Okulda ilgilendiği tek ders İngilizceydi.” – Necati Cumalı

8. nesnesiz Bir şeyi çekici bulmak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.