Boyunduruk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Boyunduruk– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Boyunduruk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Serbestlik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Boyunduruk kelimesinin anlamı:

1. isim Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember.

2. isim, mimarlık Kapı veya pencere vb. açıklıkların üzerine konulan ağaç, taş veya beton kiriş, lento(II).

3. isim Mengenenin üst yanındaki kemer biçimli bölüm.

4. isim, mecaz Zulüm ve zorbalık baskısı, esaret:
      “Şark milletleri, zalimlerin boyunduruğu altında, uzun zamandan beri cehaletin karanlığına çömelerek yaşadılar.” – Peyami Safa

5. isim, spor Güreşte hasmın başını koltuk altına alıp boynuna kol dolama oyunu.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Serbestlik kelimesinin anlamı:

1. isim Serbest olma durumu:
      “Ben, artık bütün hareket serbestliğimi kaybedip kendimi bürokrasi denilen mengenenin paslı silindirine kaptırmıştım.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

2. isim, ekonomi İthalatı serbest bırakma, ithalata konulmuş miktar sınırlamalarını kaldırma, liberalizm, liberasyon.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.