Bücür kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bücür– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bücür kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Balaban

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bücür kelimesinin anlamı:

1. sıfat Ufak tefek ve kısa boylu (kimse):
      “Bu bücürü yeni tıkıldığı karakolun birinden ben çıkarttım.” – Nazım Hikmet

2. sıfat Yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan:
      “Nice bücür kaide adamı gramerci görülmüştür ki dev boylu şair ve sanatkârların kelime ve imla yanlışlarını ortaya dökmüştür.” – Necip Fazıl Kısakürek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Balaban kelimesinin anlamı:

1. sıfat, halk ağzında İri, büyük.

2. sıfat, halk ağzında Nazik.

4. isim, hayvan bilimi Atmaca, doğan vb. yırtıcı bir kuş:
      “Yavru balaban bakışlı.” – Karacaoğlan

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.