Budala kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Budala– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Budala kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Zeki

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Budala kelimesinin anlamı:

1. sıfat Zekâca geri olan (kimse), alık:
      “Biz ondan yaşlı üç akıllı bu budalaya inandık.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

2. sıfat Ahmak, bön:
      “Kendisi için bu budalaların arasında bir dakika geçirmek artık bir asır kaybetmeye müsaviydi.” – Ömer Seyfettin

3. sıfat, mecaz Bir şeye aşırı düşkün:
      Kibarlık budalası.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Zeki kelimesinin anlamı:

1. sıfat Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, zeyrek:
      En zeki hayvan maymundur.

2. sıfat Çabuk ve kolay kavrayan:
      “Bildiğim, onun zeki bir genç olduğu ve ara sıra sevimli, ufak şiirler yazdığıdır.” – Memduh Şevket Esendal

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.