Bulandırmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bulandırmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bulandırmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Durultmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bulandırmak kelimesinin anlamı:

1. -i Bulanmasına yol açmak, bulanmasını sağlamak:
      “Biz bile kendimizi en sadık bir aynada görmek istesek nefesimizin buğusu aynamızı bulandırır.” – Abdülhak Şinasi Hisar

2. -e, mecaz İki veya daha çok şeyi birbirlerinden fark edilmeyecek bir biçimde karıştırmak:
      “Acaba beyaza bulanmış kalastan mı, şüphesi tekrar zihnini bulandırdı.” – Ömer Seyfettin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Durultmak kelimesinin anlamı:

-i Duru duruma getirmek:

      “Gökyüzüne baka baka soluğunu durulturken bekçilerden birinin karısı kapısına dayandı.” – Lâtife Tekin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.