Buluntu kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Buluntu– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Buluntu kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kayıp

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Buluntu kelimesinin anlamı:

1. isim Kazı veya araştırmalarla ortaya çıkarılmış olan, bazen de rast gelinerek bulunan eski çağlardan kalma eşya.

2. isim Sokakta bulunup alınan çocuk.

3. isim Herhangi bir yerde bulunup gerçekten veya hükmen sahibi bulunmayan mal.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kayıp kelimesinin anlamı:

1. isim Kaybolma, yitme, yitim.

2. isim Kaybedilen şey:
      “Yarıştan kazançlı çıkmak için hasmının kayıplarına karşı duyarsız kalmak zorunludur.” – İsmet Özel

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.