Buluşmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Buluşmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Buluşmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ayrılmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Buluşmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz, -le Bir araya gelmek:
      “Arada sırada da olsa böyle buluşup konuşmak çok güzel oluyor, insanın çevreni genişliyor.” – Tahsin Yücel

2. nesnesiz, -le Karşılaşmak.

3. -de Önceden belirlenmiş bir yer ve zamanda bir araya gelmek:
      “Ertesi gün yine pastacıda buluştular.” – Peyami Safa

4. nesnesiz, -le Kavuşmak:
      “Yâr ile buluşsak bir tenha yerde / Duyarlar rakipler söz olur gider” – Âşık Veysel

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ayrılmak kelimesinin anlamı:

1. -e Ayırma işine konu olmak:
      “Geçen hafta, Akşehir’de Nasrettin Hoca törenine ayrılmıştı.” – Falih Rıfkı Atay

2. -den Bir yerden, bir kimseden, bir şeyden uzaklaşmak:
      “Arkadaşlarından ayrıldığını, tam ters yola düştüğünü sezinlemedi bile.” – Abbas Sayar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.