Bun kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bun– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bun kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sevinç

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bun kelimesinin anlamı:

isim Sıkıntı:

      “Soluğunu kesen acı, göğsünü sıkıştıran bun sancılarına benzemiyordu.” – Attila İlhan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sevinç kelimesinin anlamı:

isim İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku, meserret:

      “İçim sevinç dolu, annemin yanına gidiyorum, öpüşüyoruz.” – Adalet Ağaoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.