Bunak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bunak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bunak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Aklı başında

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bunak kelimesinin anlamı:

sıfat Bunamış olan, matuh:
      “İhtiyar bunak, hâline bakmıyor da neler söylüyor.” – Memduh Şevket Esendal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Aklı başında kelimesinin anlamı:

1. sıfat, mecaz Sürekli akıllı davranan:
      “İki aklı başında insan şurada oturmuş konuşuyoruz.” – Ahmet Ümit

2. sıfat, mecaz Doğru dürüst, kusursuz, akıllı başlı:
      “Bazı günler ne aklı başında ve rabıtalı bir insandır.” – Mahmut Yesari

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.