Büsbütün kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Büsbütün– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Büsbütün kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yarı yarıya

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Büsbütün kelimesinin anlamı:

zarf, İyiden iyiye, iyice, tamamen, tamamıyla, temelli:

      “Çarçabuk ve büsbütün inanmak istiyorum aklımın haklılığına.” – Elif Şafak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yarı yarıya kelimesinin anlamı:

1. zarf Yarısı kadar:
      “Damatlarının bu işten memnun görünmesi, onun azap ve sıkıntısını yarı yarıya hafifletiyordu.” – Reşat Nuri Güntekin

2. zarf Yarısı birine, yarısı öbürüne olarak:
      Yarı yarıya bölüştük.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.