Bütünlemek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bütünlemek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bütünlemek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Parçalamak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bütünlemek kelimesinin anlamı:

1. -i Eksiksiz duruma getirmek, tamamlamak.

2. -i Ufak, bozuk paraları büyük para durumuna getirmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Parçalamak kelimesinin anlamı:

1. -i Parçalara ayırmak, bütünlüğünü bozmak, parça parça etmek:
      “Biraz iyi bakınca gördüm ki kuş, yılanı parçalayıp yiyor.” – Memduh Şevket Esendal

2. -i, mecaz Birliği bozmak amacıyla bölmek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.