Büyüklük kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Büyüklük– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Büyüklük kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Küçüklük

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Büyüklük kelimesinin anlamı:

1. isim Büyük olma durumu:
      “Bu büyüklük değil ancak mertçe bir davranıştır.” – Nezihe Araz

2. isim Ululuk.

3. isim, mecaz Büyüklere yaraşır bağışlayıcı davranış.

4. isim Depremde oluşan enerjinin düzeyini belirten ölçü.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Küçüklük kelimesinin anlamı:

1. isim Küçük olma durumu.

2. isim, mecaz İnsana yakışmayacak, insanın değerini azaltacak davranış:
      “Bir küçük, bir kısır, bir küçüklüğünden ve kısırlığından muzdarip adam vardır.” – Nazım Hikmet

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.