Büyüksemek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Büyüksemek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Büyüksemek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Küçümsemek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Büyüksemek kelimesinin anlamı:

-i Büyük olduğunu kabul etmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Küçümsemek kelimesinin anlamı:

-i Değer ve önem vermemek, küçük görmek:

      “Bu bir nevi başkasını yok farz etmek ve sonunda küçümsemek değil midir?” – Cemil Meriç

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.