Büyültmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Büyültmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Büyültmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Küçültmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Büyültmek kelimesinin anlamı:

1. -i Bir şeyi büyük duruma getirmek, büyütmek:
      “Art arda dizdiği engelleri gittikçe büyültüyor.” – Nermi Uygur

2. -i Resim, harita vb.nin daha büyük örneğini yapmak:
      Fotoğraf büyültmek.

3. -i, mecaz Abartmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Küçültmek kelimesinin anlamı:

1. -i Büyükken daha küçük duruma getirmek:
      “Lokmasını bir iki kez çiğneyerek küçülttü.” – Necati Cumalı

2. -i Yaşını gizleyerek küçük göstermek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.