Büyümek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Büyümek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Büyümek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Küçülmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Büyümek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Organizmanın bütününde veya bu bütünün bir bölümünde, boyutlar artmak, irileşmek, eskisinden büyük duruma gelmek:
      “Büyür güzellikleri, vücutları, kısmetleri çocuklar uyurken.” – Fazıl Hüsnü Dağlarca

2. nesnesiz Yetişmek:
      “İhtiyar Süleyman Çavuş’un ellerinde büyüdüm.” – Aka Gündüz

3. nesnesiz Yaşı artmak, yaşlanmak:
      “Fakat büyüdükçe o kadar sevdiği bu oyunlara veda etmek lazım gelecekti.” – Ömer Seyfettin

4. nesnesiz Artmak, güçlenmek, şiddeti artmak:
      “İkinci de okuduktan sonra kavga büyüdü.” – Memduh Şevket Esendal

5. nesnesiz Sayıca artmak.

6. nesnesiz Genişlemek:
      “Barbarosların ülkesi büyüdükçe büyüyordu.” – Feridun Fazıl Tülbentçi

7. nesnesiz Önem ve değer kazanmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Küçülmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Büyükken herhangi bir sebeple küçük duruma gelmek:
      Pantolon yıkanınca küçüldü.

2. nesnesiz Büzülmek, hacimce ufalmak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.