Buzlanmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Buzlanmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Buzlanmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Isınmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Buzlanmak kelimesinin anlamı:

nesnesiz Buzla kaplanmak, buz tutmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Isınmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Sıcak duruma gelmek:
      “Havalar ısınınca bizim ahbaplar ayaklandılar.” – Burhan Felek

2. nesnesiz Üşümesini gidermek:
      “Şöyle güzel bir sütlü kahve yapayım da içimiz ısınsın.” – Elif Şafak

4. nesnesiz, mecaz Var olan gerginlik sona ermek:
      “Çaylar dağıldıktan sonra ortalık oldukça ısındı.” – Halide Edip Adıvar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.