Çabukça kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Çabukça– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Çabukça kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Usulca

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çabukça kelimesinin anlamı:

zarf, Çabucak:

      “Devlet kapısına gelmiş bir işin olacağı yahut olmayacağı bir oda içinde çabukça anlaşılıyor.” – Memduh Şevket Esendal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Usulca kelimesinin anlamı:

1. zarf Sessiz bir biçimde:
      “Hadi çekici al da perdeleri sök. Usulca çıkar ki duvarlar bozulmasın.” – Memduh Şevket Esendal

2. zarf Yavaşça:
      “Ayfer, Nuran’ın düşürdüğü mendili usulca yerden aldı.” – Mahmut Yesari

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.