Çaçaron kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Çaçaron– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Çaçaron kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Suskun

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çaçaron kelimesinin anlamı:

sıfat, Geveze:
      “Bir kaynanam var, çaçaron ama artık işi bitmiş.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Suskun kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûti.

2. zarf Sessiz, sakin bir biçimde.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.