Çağ Dışı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Çağ Dışı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Çağ Dışı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çağdaş

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çağ Dışı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çağın gerektirdiği şartların gerisinde kalmış, çağdaş olmayan, köhne:
      “Açık kalpli olmamak çağ dışı bir tutum olur.” – Burhan Felek

2. sıfat, askerlik 41 yaşından itibaren askerlik hizmetleri dışında bırakılan.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çağdaş kelimesinin anlamı:

1. sıfat Aynı çağda yaşayan, çağcıl, asri, muasır:
      “Daha sonrakileri ve Necip Fazıl’ın çağdaşlarını konuşmak üzere bugünkü sohbetimize son verdik.” – Ahmet Kabaklı

2. sıfat Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan, çağcıl, uygarca, asri, modern:
      “Sadece toplumsal olmakla kalmayıp uluslararası ve evrensel de olan çağdaş şiirin önemi de bence buradadır işte.” – Nazım Hikmet

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.