Çalar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Çalar– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Çalar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Zilsiz, Çansız

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çalar kelimesinin anlamı:

isim Ayırtı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Zilsiz kelimesinin anlamı:

sıfat Zili olmayan:

      “Alnı çatkılı kart bir kadın zilsiz tefini ovuşturuyordu.” – Refik Halit Karay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çansız kelimesinin anlamı:

sıfat Çanı olmayan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.