Çalışma kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Çalışma– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Çalışma kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tembellik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çalışma kelimesinin anlamı:

1. isim Çalışmak işi, emek, say, mesai:
      “Sonradan kapının kaldırılıp yerine takılması için yetmiş kişinin çalışması icap etti.” – Necip Fazıl Kısakürek

2. isim Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması:
      Bu kiriş hesabında kirişin aşırı yük altında çalışması göz önüne alınmıştır.

3. isim Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi:
      Ağaçtan üretilen işlerin sonradan bozulması istenmiyorsa bütün birleştirilmelerde ağacın çalışması özelliği dikkate alınmalıdır.

4. isim Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tembellik kelimesinin anlamı:

1. isim Tembel olma durumu, atalet.

2. isim Tembelce davranış, atalet:
      “Zaten bu şair milletinin tembelliği dillere destandır.” – Nazım Hikmet

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.