Çalışmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Çalışmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Çalışmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tembellik Etmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çalışmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak:
      “Aldırma sen hemen çalış ki biraz / Çalışan ilerler, yerinde kalmaz” – Enis Behiç Koryürek

2. nesnesiz Herhangi bir iş üzerinde olmak.

3. -de İşi veya görevi olmak, bulunmak:
      “İnşaatlarda çalışan işçiler birer ikişer inşaatların kapılarından geri dönüp geldiler.” – Lâtife Tekin

4. nesnesiz Makine veya aletler işe yarar durumda olmak veya işlemekte bulunmak.

5. -e Bir şeyi yapmak için gereken çarelere başvurmak, o şeyi gerçekleştirmek için kendini zorlamak, çaba harcamak:
      “Olduğundan fazla yaşlı görünmeye çalıştığını sezdim.” – Refik Halit Karay

6. -e Bir şeyi öğrenmek veya yapmak için emek vermek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tembellik Etmek kelimesinin anlamı:

tembelce davranmak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.