Cana yakın kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Cana yakın– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Cana yakın kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sevimsiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Cana yakın kelimesinin anlamı:

sıfat, mecaz Sevimli:
      “O cana yakın, o çocuk yüzüyle dört yanına bakınca, sanki bütün varlık masumlukla aydınlanırdı.” – Halikarnas Balıkçısı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sevimsiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Hoşa gitmeyen, antipatik:
      Sevimsiz bir yüz.

2. sıfat Hoşnutsuzluk, memnuniyetsizlik yaratan:
      “Bunu sormak sevimsiz gelmişti bana.” – Yusuf Ziya Ortaç

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.