Candan kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Candan– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Candan kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İçtenliksiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Candan kelimesinin anlamı:

1. sıfat İçten, yürekten, gönülden, samimi:
      “Candan arkadaşını bir başına bırakıp kaçıyor musun?” – Nazım Hikmet

2. zarf İçtenlikle, istekle, ilgiyle:
      “Onlar da ilk defa candan alkışlamanın o güzel tadını tadıyorlardı.” – Tarık Buğra

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İçtenliksiz kelimesinin anlamı:

sıfat İçten olmayan, samimiyetsiz.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.