Cani kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Cani– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Cani kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Cankurtaran

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Cani kelimesinin anlamı:

1. isim Cinayet işlemiş olan kimse, kıyacı:
      “Bugün medeniyet ve insaniyetin düşmanları olan canileri, sabıkalıları o arıyor, o takip ediyor, o buluyor.” – Ömer Seyfettin

2. sıfat, mecaz Acımasız, gaddar.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Cankurtaran kelimesinin anlamı:

1. isim Hasta veya yaralı taşımaya uygun hazırlanmış özel araç, ambulans.

2. isim Havuz veya plajda yüzme bilmeyenleri uyaran ve tehlike anında onları kurtaran kimse:
      “İmdat! İmdat!.. Cankurtaran yok mu?” – Esat Mahmut Karakurt

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.