Canlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Canlı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Canlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ölü, Hareketsiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Canlı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Canı olan, diri, yaşayan:
      “Bütün canlıların kendilerini yarı baygın, uykulu, hareketsiz bir tembelliğe bıraktıkları saatler başlamıştı.” – Necati Cumalı

2. sıfat Hareketli, hayat dolu, dinamik:
      “Yeni ufuklar arıyor, insanlarla daha geniş, canlı ilişkiler kurmak istiyordum.” – Adalet Ağaoğlu

3. sıfat Güçlü, etkili.

4. sıfat Dikkat çekici, göz alıcı, parlak (renk), ateş parçası.

5. isim Yaşayıp yer değiştirebilen yaratık, hayvan.

6. isim Canlı yayın.

7. zarf Hareketli, hayat dolu, dinamik bir biçimde:
      “Umut iyidir. İnsanı canlı ve güçlü tutar.” – Ayla Kutlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ölü kelimesinin anlamı:

1. sıfat Hayatı sona ermiş, artık yaşamıyor olan, meyyit, morto, diri karşıtı.

2. isim Ölmüş insan, mevta, meyyit, müteveffa:
      “Onu denizden çıkarmak istediler ama biri, müstantik ve doktor gelmeyince ölülere dokunulmaz, diyince bu işten vazgeçtiler.” – Halikarnas Balıkçısı

3. isim Hayvan leşi:
      Tavuk ölüsü.

4. sıfat, mecaz Gücü az, zayıf:
      Ölü kandil.

5. sıfat, mecaz Çok durgun, hareketsiz:
      “Ölü kentler, boş kaleler, eski saraylar.” – Necati Cumalı

6. sıfat, mecaz Etkileme gücü olmayan, canlılığı olmayan:
      Ölü bir konuşması var.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hareketsiz kelimesinin anlamı:

sıfat Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan:

      “Başını kaldırmaksızın hep aynı durumda sessiz ve hareketsiz.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.