Canlılık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Canlılık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Canlılık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ölülük

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Canlılık kelimesinin anlamı:

1. isim Canlı olma durumu.

2. isim, mecaz Neşelilik, hareketlilik:
      “Onun bu canlılığı beni rahatsız ediyor.” – Ahmet Ümit

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ölülük kelimesinin anlamı:

isim Cansız kalma durumu, cansızlık:

      “Kış müthiş olacak, kar yolları kapayacak, bembeyaz ovada ölülük uzayıp gidecek.” – Sait Faik Abasıyanık

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.