Cansız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Cansız– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Cansız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Diri, Parlak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Cansız kelimesinin anlamı:

1. sıfat Canını yitirmiş, ölmüş:
      Cansız bir kuş.

2. sıfat Canlı olmayan (varlık), camit.

3. zarf, mecaz Güçsüz, mecalsiz bir biçimde:
      “Nil’in deminden beri avucumun içinde cansız duran eli kımıldadı, parmaklarımı sıkıyor.” – Refik Halit Karay

4. sıfat, mecaz İlgi uyandırmayan, sönük:
      Cansız bir anlatış.

5. sıfat, mecaz Durgun:
      Bu yıl buğday piyasası biraz cansız.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Diri kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı:
      “Duydum, görmedimse de hortlayan ölüleri / Fakat hortlak diriden kimin vardır haberi?” – Faruk Nafiz Çamlıbel

2. sıfat Güçlü, zinde:
      Diri bir adam.

4. sıfat Gereği kadar pişmemiş.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Parlak kelimesinin anlamı:

1. sıfat Parlayan, ışıldayan:
      “Siyah, çıplak dallarda henüz kuruyamayan su damlaları parlak, mavi birer boncuk gibi parlıyordu.” – Halide Edip Adıvar

3. sıfat, mecaz Göze çarpacak kadar başarılı:
      “Birinci İnönü Harbi’ni parlak bir zaferle kazandık.” – Aka Gündüz

4. sıfat, kaba konuşmada Yüzü güzel (oğlan).

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.