Çatmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Çatmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Çatmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Rahat Durmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çatmak kelimesinin anlamı:

1. -i Odun, değnek, kılıç, tüfek vb. uzun şeylerden birkaç tanesini, tepelerinden birbirine çaprazlama dayayarak durdurmak:
      “Avlusunda silahlarını çatmış, ayaklarını germiş askerler var.” – Falih Rıfkı Atay

2. -i Kereste vb.ni birbirine tutturmak:
      “Kırık tahtaları bir solukta yan yana çattılar.” – Lâtife Tekin

3. -i Bir şeyi yapmak için gerekli parçaları bir araya getirmek:
      “Koca bir nahiye titreştik, odunsuz yattık / O büyük mektebi gördün ya, kışın biz çattık” – Mehmet Akif Ersoy

4. -i Yükü hayvana iki yanlı yüklemek.

5. -i Başa yemeni, çatkı, yazma vb.ni bağlamak.

6. -e Üzücü, kızdırıcı veya şaşırtıcı olaylarla karşılaşmak:
      “Hacı Mustafa bağırıyor, ömründe böyle bir işe çatmadığını söylüyordu.” – Refik Halit Karay

7. -e Yazıyla veya sözle sataşmak:
      “Böyle söyler de sonra yemek biraz azca çıkarsa yahut pek düzgün olmasa aşçıya çatacak gibi olur.” – Memduh Şevket Esendal

8. -e Rastlamak, karşılaşmak:
      “Nerden çattım böylesi bir güzele…” – Cahit Sıtkı Tarancı

9. -e, hukuk Gemiler birbirine çarpmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Rahat Durmak kelimesinin anlamı:

rahat durmak  yaramazlık etmemek veya kımıldamamak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.